Ubezpieczenia komunikacyjne

 

Ubezpieczenie komunikacyjne – należy do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II (tzw. Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe) określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Do podstawowych źródeł prawa regulujących kwestię ubezpieczeń komunikacyjnych należy również kodeks cywilny. Zagadnienie ubezpieczeń komunikacyjnych związane jest z ruchem lądowym odbywającym się przy użyciu pojazdów mechanicznych. Obejmuje ono ochronę ryzyk osób, które ruch ten naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej[3]. Obejmuje ono dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (tak zwane ubezpieczenie OC);
 • Dobrowolne ubezpieczenia, takie jak: autocasco (tak zwane ubezpieczenie AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych (tak zwane ubezpieczenie NNW), ubezpieczenie assistance komunikacyjne, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.

 

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych. Obligatoryjny charakter tego ubezpieczenia oznacza, że właściciele pojazdów są objęci obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, a zakłady ubezpieczeń – obowiązkiem przyjęcia oferty osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną.

 

Innym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest tak zwane ubezpieczenie AC, które jest ubezpieczaniem dobrowolnym, a dzięki któremu ubezpieczyciel pokrywa koszty, np. naprawy samochodu po wypadku, który spowodował sam sprawca.

 

Obowiązek posiadania ubezpieczenia dotyczy:

 • pojazdów samochodowych
 • motocykli
 • motorowerów
 • przyczep
 • ciągników rolniczych
 • pojazdów wolnobieżnych użytkowanych poza miejscem ubezpieczenia

 

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje:

 • przy pierwszej rejestracji w Polsce – tego samego dnia
 • przy zakupie pojazdu bez ważnej polisy OC – tego samego dnia
 • przy kontynuacji ubezpieczenia – najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy
 • w przypadku pojazdów wolnobieżnych – przed wprowadzeniem do ruchu

 

Ubezpieczenie AC

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym pojazdu mechanicznego od skutków uszkodzenia, zniszczenia, anomalii pogodowych i od kradzieży. Każdorazowo zakres ubezpieczenia określany jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia i w każdej firmie ubezpieczeniowej może on być inny.

 

Ubezpieczenie NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca oraz pasażerowie.

 

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance polega na doraźnej pomocy świadczonej kierowcy oraz pasażerom, podczas podróży w Polsce oraz za granicą, w zakresie medycznym i technicznym. Zdarzenia objęte tym ubezpieczeniem to nie tylko wypadki i kradzieże, ale również awarie, np. brak paliwa, wymiana koła, itp. Mając wykupiony assistance, będziemy mogli liczyć na pomoc 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

 

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie zapewnia ochronę szyb (czołowej, tylnej oraz bocznych) w pojeździe od wszystkich ryzyk, ochronę finansową przed kosztami związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany uszkodzonej w pojeździe szyby. Szkoda z tego ubezpieczenia nie wpływa na utratę zniżki za jazdę bezszkodową z ryzyka autocasco.

 

Ubezpieczenie ZK

Zielona Karta to obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, przeznaczone dla osób zamierzających wyjechać za granicę po za obszar UE. Po wykupieniu tego ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje całą odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez ubezpieczony samochód poza granicami  UE.

WSPÓŁPRACUJEMY Z UBEZPIECZYCIELAMI

AUTO ZASTĘPCZE

WYNAJEM BUSA

UBEZPIECZENIA

KREDYTY

Placówka w Sułkowicach

32-440 Sułkowice

ul. Rynek 3

tel. +48 606 308 007

Placówka w Budzowie

34-211 Budzów 624

Carrefour Express - piętro I

tel. +48 606 308 007

Placówka w Harbutowicach

32-440 Sułkowice

Harbutowice 436

tel. +48 606 308 007

Copyright © 2016 Ubezpieczenia Twardosz