Ubezpieczenie dla firm

 

W obecnym świcie takie ubezpieczenie staje się niemal koniecznością. Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw dotyczy majątku, jaki posiada dana firma. Swoim zakresem obejmuje ubezpieczenie od zdarzeń takich jak: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież, wandalizm czy stłuczenia szyb.

 

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zarówno środki trwałe (budynki, budowle, lokale, maszyny i urządzenia), jak i środki obrotowe, wartości pieniężne, gotówka, mienie pracownicze, nakłady inwestycyjne i inne.

 

Ubezpieczenie firm może obejmować:

  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • all risks
  • OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • OC przewoźnika krajowego i międzynarodowego
  • CARGO
  • OC zawodu
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  • ubezpieczenie assistance.

 

Dodatkowo istnieje możliwość  rozszerzenia zakresu polisy o klauzule, które ubezpieczyciel udostępnia w OWU.

WSPÓŁPRACUJEMY Z UBEZPIECZYCIELAMI

AUTO ZASTĘPCZE

WYNAJEM BUSA

UBEZPIECZENIA

KREDYTY

Placówka w Sułkowicach

32-440 Sułkowice

ul. Rynek 3

tel. +48 606 308 007

Placówka w Budzowie

34-211 Budzów 624

Carrefour Express - piętro I

tel. +48 606 308 007

Placówka w Harbutowicach

32-440 Sułkowice

Harbutowice 436

tel. +48 606 308 007

Copyright © 2016 Ubezpieczenia Twardosz